Chung kết “Giải bi lắc bàn mở rộng Khoa AS” lần 2

Chung kết “Giải bi lắc bàn mở rộng Khoa AS” lần 2

Khai mạc cuộc thi “Giải bi lắc bàn mở rộng Khoa AS” lần 2

Hoạt động ngoại khóa trường Cao đẳng Sài Gòn

Đăng ký xét tuyển