Chương trình đào tạo

Học phí

Học phí các ngành thuộc GE

Đồ họa đa phương tiện

Đào tạo kỹ thuật viên đồ họa đa phương tiện( tiếng Anh là Multimedia Graphics) có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt. Có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong lĩnh vực truyền thông: thiết kế các sản phẩm về đồ hoạ, tạo video quảng cáo sản phẩm.

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa (tiếng Anh là Graphic Designer) là ngành liên quan đến việc xây dựng những ý tưởng trong việc sử dụng các loại phần mềm hỗ trợ việc xây dựng các thương hiệu, chiến lược bằng nhiều hình thức khác nhau như game, website, video, poster, bao bì… cùng với nhiều loại hình khác. Theo học Thiết kế đồ họa, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về nền tảng nghệ thuật và phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới... Sinh viên tốt nghiệp có khả năng kết hợp giữa thiết kế với truyền thông, mỹ thuật, thương mại để đáp ứng tốt những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại.

Đăng ký xét tuyển