1. Học phí

Tự hào mang đến cho sinh viên chương trình học chất lượng - tối ưu thời gian và tiết kiệm chi phí.

Học phí không phát sinh trong toàn khóa học (không quá 78,000,000 VNĐ / toàn chương trình học).

Cam kết 100% có việc làm đúng chuyên ngành.

2. Học phí các chương trình thuộc Khoa Đại cương

Ngành

Số kỳ học

Thời lượng học mỗi kỳ

Học phí trung bình/ 1 học kỳ

Thiết kế đồ họa

7

3,5 tháng

13.000.000 VNĐ

Đồ họa Đa phương tiện

7

3,5 tháng

13.000.000 VNĐ

3. Phương thức đóng học phí 

Thông tin tài khoản 

Số tài khoản: 6150201020778

  • Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Sài Gòn
  • Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Xuyên Á
  • Nội dung nộp tiền: <Nhap hoc CDSG - Ho ten hoc sinh - SĐT>

Đăng ký xét tuyển