Ngành học đào tạo các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên có thể sáng tạo các sản phẩm đồ họa có tính tương tác cao như hoạt hình 2D, 3D, clip quảng cáo, video có hiệu ứng, video talkshow,...

Sinh viên được đào tạo các kiến thức từ cơ bản (cách sử dụng màu sắc, bố cục, sử dụng chữ viết, kỹ năng phát triển ý tưởng sáng tạo, vẽ phác thảo, các công cụ thiết kế,..) đến nâng cao (thiết kế phối cảnh 2D, 3D, thiết kế chuyển động 2D, 3D, biên kịch video, kỹ thuật quay phim, kỹ xảo điện ảnh,...)

Tiến trình đào tạo:

Học kỳ Mã môn học Tên môn học Tín chỉ Tổng giờ
HK1 PCLW1201 Pháp luật 2 30
ENFD1211 Anh văn 1 3 60
SOFT1111 Kỹ năng mềm 1 2 45
INGD1201 Nhập môn đồ hoạ 2 30
SKET1211 Vẽ phác thảo 3 60
ADBE1211 Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop 3 60
    15 285
HK2 PHED1021 Giáo dục thể chất 2 60
ENFD1212 Anh văn 2 3 60
ADBE2212 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator 3 60
CLDS1211 Màu sắc và bố cục trong thiết kế 3 60
DSGN2213 Nghệ thuật chữ 3 60
    14 300
HK3 POLI1311 Chính trị 4 75
CAPP1121 Tin học văn phòng 3 75
ASSF1111 Kỹ năng mềm 2 2 45
CRTK1211 Phát triển kỹ năng sáng tạo 3 60
ADDE2022 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo 1 (poster, banner,…) 2 60
DMTG2111 Thiết kế chuyển động 2D  2 60
    16 375
HK4 DWEB2021 Thiết kế giao diện Web và App 2 60
VISS2211 Biên kịch video và storyboard 3 60
VIRE2211 Kỹ thuật quay video 3 60
AURE2211 Kỹ thuật thu và chỉnh sửa âm thanh 3 60
    11 240
HK5 NDED1211 Giáo dục quốc phòng 3 75
ENFD1213 Anh văn 3 3 60
DMTG2112 Thiết kế phối cảnh 3D 2 60
DSGN2112 Thiết kế chuyển động 3D 2 60
VIED2121 Xử lý video với Adobe Premier 3 75
    13 330
HK6 MMPT2171 Thực hành Thiết kế đồ hoạ đa phương tiện 8 330
    8 330
HK7 MMCO2171 Thực tập tốt nghiệp 8 330
    8 330
Tổng 85 2190

Bài viết liên quan

Đăng ký xét tuyển