Thiết kế đồ họa là ngành liên quan đến việc xây dựng những ý tưởng trong việc sử dụng các loại phần mềm hỗ trợ việc xây dựng các thương hiệu, chiến lược bằng nhiều hình thức khác nhau như game, website, poster, bao bì… 
Theo học Thiết kế đồ họa, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về nền tảng nghệ thuật và phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới... Sinh viên tốt nghiệp có khả năng kết hợp giữa thiết kế với truyền thông, mỹ thuật, thương mại để đáp ứng tốt những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại.

Tiến trình học tập:

Học kỳ Mã môn học Tên môn học Tín chỉ Tổng
giờ
HK1 PCLW1201 Pháp luật 2 30
ENFD1211 Anh văn 1 3 60
SOFT1111 Kỹ năng mềm 1 2 45
INGD1201 Nhập môn đồ hoạ 2 30
SKET1211 Vẽ phác thảo 3 60
ADBE1211 Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop 3 60
    15 285
HK2 PHED1021 Giáo dục thể chất 2 60
ENFD1212 Anh văn 2 3 60
ADBE2212 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator 3 60
CLDS1211 Màu sắc và bố cục trong thiết kế 3 60
DSGN2213 Nghệ thuật chữ 3 60
    14 300
HK3 POLI1311 Chính trị 4 75
CAPP1121 Tin học văn phòng 3 75
ASSF1111 Kỹ năng mềm 2 2 45
CRTK1211 Phát triển kỹ năng sáng tạo 3 60
ADDE2022 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo 1 (poster, banner,…) 2 60
INDS1211 Chế bản điện tử với Adobe InDesgin 3 60
    17 375
HK4 DWEB2021 Thiết kế giao diện Web và App 2 60
PHTO1211 Kỹ thuật nhiếp ảnh 3 60
ADDE2121 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo thương hiệu 3 75
ADDE2023 Thiết kế logo và ấn phẩm văn phòng 2 60
    10 255
HK5 NDED1211 Giáo dục quốc phòng 3 75
ENFD1213 Anh văn 3 3 60
DCPM2021 Thiết kế ấn phẩm văn hóa 2 60
DPAK2021 Thiết kế bao bì sản phẩm 2 60
PRIT2211 Kỹ thuật in 3 60
    13 315
HK6 GDPT2171 Thực hành Thiết kế đồ hoạ 8 330
    8 330
HK7 GDCO2171 Thực tập tốt nghiệp 8 330
    8 330
Tổng 85 2190

Đăng ký xét tuyển